Open suitcase är ett projekt vi under en tid pratat om att genomföra, men inte avsatt tid till än.