En volymkontroll bestående av en digital encoder, en Digispark, lite sladd och 3D-utskrivna delar. Tanken är att kunna starta och pausa musik som spelas från en PC på ett enklare och framför allt på ett mer taktilt sätt än att klicka sig fram i menyer. Det går snabbare och känns bättre med något analogt, vi har tillräckligt med digitala gränssnitt i våra vardagar ändå tycker vi.